తప్పటడుగులు - A Short Story

Author:

Downloads: 14

Pages: 7

Published: 2 months ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars

Read Five Books Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download five free books every month.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

ఈ 'తప్పటడుగులు' పెళ్లంటే బస్సులో హడావిడిగ జేబుఱుమాలు పరిచి సీట్ సొంతం చేసుగునే వ్యవహారం మాత్రమే. తొలి ఆకర్షణే వివాహ యోగ్యo అనుకోవడం అవివేకం. శారీరికత మానసికతని అన్వయించిన పెళ్లిలోనే ప్రేమ బతికి బట్ట కడుతుంది. ఆ కలయికే డెస్టినీ.

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

BS Murthy

BS Murthy is an Indian novelist playwright short story non-fiction 'n articles writer translator a 'little' thinker and a budding philosopher in Addendum to Evolution Origins of the World by Eastern Speculative Philosophy published in The Examined Life On-Line Philosophy Journal Vol Issue Summer Born on Aug and schooled in letter-writing by he started articulating his managerial ideas in thirty-odd published articles However in Oct he began penning Benign Flame Saga of Love with the novel art' and continued his fictional endeavors in plot and character driven novels Jewel-less Crown Saga of Life and Crossing the Mirage Passing through youth Then entering the arena of non-fiction with a novel narrative in Puppets of Faith Theory of Communal Strife possibly a new genre he ventured into the zone of translations for versifying the Sanskrit epics Vyasa's Bhagvad-Gita Treatise of self-help and Valmiki s Sundara K nda Hanuman's Odyssey in contemporary English idiom Later ascending Onto the Stage with Slight Souls and other stage and radio plays he returned to fictional form with Glaring Shadow - A stream of consciousness novel and Prey on the Prowl - A Crime Novel to finally reach the short story horizon with Stories Varied - A Book of Short Stories And in the end as a prodigal son he returned to his mother tongue Telugu to craft the short story Missteps While his fiction had emanated from his conviction that for it to impact readers it should be the soulful rendering of characters rooted in their native soil but not the hotchpotch of local and alien caricatures sketched on a hybrid canvas all his body of work was borne out of his passion for writing matched only by his love for language which is in the public domain in umpteen ebook sites BS had also published

Author's Social Media:   Twitter Account |FB Profile

Other books by author...

 • Stories Varied - A Book of Short Stories
  Stories Varied - A Book of Short Stories Short Stories by BS Murthy
  Stories Varied - A Book of Short Stories
  Stories Varied - A Book of Short Stories

  Reads:
  260

  Pages:
  41

  Published:
  Jun 2016

  These twelve stories are about women's dilemmas in the Indian social milieu accompanied with unique denouements. 'Ilaa's Ire' contrasts her life with the tim...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Bhagvad-Gita:Treatise of Self-help
  Bhagvad-Gita:Treatise of Self-help Body & Spirit by BS Murthy
  Bhagvad-Gita:Treatise of Self-help
  Bhagvad-Gita:Treatise of Self-help

  Reads:
  556

  Pages:
  72

  Published:
  Nov 2014

  Though it is a matter of consensus that the in vogue Bhagvad-Gita has many an interpolation to it, but no meaningful attempt has ever been made to delve into ...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Onto the Stage - Slighted Souls and Other Stage and Radio Plays
  Onto the Stage - Slighted Souls and Other Stage and Radio Plays Drama by BS Murthy
  Onto the Stage - Slighted Souls and Other Stage and Radio Plays
  Onto the Stage - Slighted Souls and Other Stage and Radio Plays

  Reads:
  138

  Pages:
  130

  Published:
  Nov 2014

  A compendium of the author’s Indian stage and radio plays: 'Slighted Souls' revolves around the rebellion of the downtrodden and 'Men at work on Women at w...

  Formats: PDF

 • Prey on the Prowl ( A Crime Novel )
  Prey on the Prowl ( A Crime Novel ) Mystery by BS Murthy
  Prey on the Prowl ( A Crime Novel )
  Prey on the Prowl ( A Crime Novel )

  Reads:
  572

  Pages:
  56

  Published:
  Nov 2014

  Even as Detective Dhruva was enamored of Kavya, whom he rescues from her kidnapper, Radha, an alleged murderess on the run, gatecrashes into his life. But whe...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT