Not a member?     Existing members login below:

Browse all eBooksPage of 1028
Showing results 21-30 of 10277
One Thousand Women, None Like You

One Thousand Women, None Like You

Alejandro Mujica-Olea | Poetry
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 10
Pages: 125

Love poems in two languages-Spanish and English.

A La Sombra de la Muerte

A La Sombra de la Muerte

Alejandro Mujica-Olea | Biography
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 3
Pages: 399

A biography history count and political poems. With a list of criminals from Chile. A life journal of two years in jail.


Foods That Dry on High and Completely Satisfy

Foods That Dry on High and Completely Satisfy

Tony Mokbel | Food/Recipes
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 4
Pages: 33

Got a good food dehydrator? Want to enjoy some delicious cauliflower popcorn? Download Foods That Dry on High and Completely Satisfy right now and uncover these delicious recipes.

Baby Boomers Ready to Give Medical Marijuana a Chance

Baby Boomers Ready to Give Medical Marijuana a Chance

PotBotics | Health
Rating:     Rated: 2 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 30
Pages: 27

While many of the generation’s “flower children” are well versed in marijuana, they find themselves interacting with it in new ways as they grow older. What was once a recreational pastime now emerges as an appealing medical alternative. Increasingly, Baby Boomers have been looking for...

Bediening in Die Huiskerk Gemeente

Bediening in Die Huiskerk Gemeente

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 1
Pages: 96

Hierdie boek behandel praktiese bediening in die Nuwe-Testamentiese gemeente. Almal word toegerus in die “Christus” bediening met die doel om as almal deelnemende en almal funksionerende seuns en konings van God in die liggaam van Christus te funksioneer. Ons is almal geroep om te bedien. Die...


Bybel Gefundeerde Leierskap

Bybel Gefundeerde Leierskap

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 1
Pages: 130

Hierdie boek verduidelik hoe leierskap in die kerk funksioneer. Ware Bybel gefundeerde leierskap volgens Nuwe-Testamentiese voorskrifte is nie dit wat ons vandag in die kerk sien nie. Hierdie boek gebruik baie belangrike Skrifgedeeltes in die Bybel om aan die leser God se wil en doel met...

Is Ons Bybels Korrek?

Is Ons Bybels Korrek?

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 3
Pages: 48

Daar is tans ‘n baie groot aanslag op die outentisiteit van die woord van God. Die kern van die aanslag op die woord van God is tweërlei van aard: Eerstens word daar van korrupte grondtekste gebruik gemaak tydens vertaling. Tweedens word die Bybels wat vanuit die korrekte grondtekste vertaal is...

Huiskerke: Hoe? Hoekom?

Huiskerke: Hoe? Hoekom?

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 1
Pages: 342

Hierdie boek is ‘n omvattende handleiding wat die Nuwe-Testamentiese kerk van die Bybel aan die leser bekend stel. Alle aspekte van die vroeë kerk se gemeente lewe word in die boek behandel. Die handleiding fokus op die geestelike beginsels wat outentieke huiskerk planting beheer. Dit is ook...


Die Waarheid Omtrent Siektes en Ander Ellendes

Die Waarheid Omtrent Siektes en Ander Ellendes

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 4
Pages: 125

Hierdie boek is geskryf om vals leerstelling ten opsigte van siektes en ander ellendes uit die woord van God te weerlê. God wil nie dat ons in onkunde en in die duister moet lewe ten opsigte van die oorsake van siektes en ellendes nie. As ons weet wat werklik siekte veroorsaak dan weet ons ook...

My Dear Son - One

My Dear Son - One

Natarajan | Short Stories
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, ePub, Kindle, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 64
Pages: 105

Living life by value system. Life can be led in any which-ever-way. But there is one sure shot way to live with least failures and maximum happiness and success. That is the way of living by value systems. Middle class homes had grandma who tells the children such stories. These children are more...

Page   of 1028
Showing results 21-30 of 10277
Remove