Van Pool tot Pool by Sven Anders Hedin - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

 

TABLE OF CONTENTS

1. De Oostzee over.

2. De hoofdstad van Duitschland.

3. Keizer Wilhelm.

4. Het Marinemuseum.

5. De Berlijnsche Chimpansé.

6. Keizer Frans Jozef en de loodgieter van Weenen.

7. Door de Hongaarsche vlakte naar het Balkanschiereiland.

8. Konstantinopel.

9. De kerk der Heilige Wijsheid.

10. Vrouwe Fatime op den bazaar.

11. De Kerkhoven van Stamboel.

12. De Zwarte Zee.

13. Van Trebisonde naar Teheran.

14. Mijn eerste reis naar Bakoe.

15. Het Nobelwerk in Balakhani.

16. Dwars door Perzië.

17. Een reissprookje.

18. Door de Perzische woestijn.

19. Jakhalzen en Hyena’s.

20. Wolven op den Pamir.

21. De vader der ijsbergen.

22. Een Kirgisisch ruiterspel.

23. In het rijk van den zwarten dood.

24. Een nachtelijke rooftocht in de woestijn.

25. Schorpioenen.

26. De Indus.

27. Alexander de Groote.

28. De doodskaravaan.

29. Een strijd om het leven.

30. Tweeduizend kilometer stroomafwaarts.

31. Het meer, dat zich verplaatst.

32. Wilde kameelen.

33. Tibet.

34. Mijn pelgrimstocht naar Lhasa.

35. Een vroolijke gevangenis.

36. De Taschi-Lama.

37. De wilde ezel en de yak.

38. Nuttige planten van Indië.

39. Naar de Ganges.

40. Een heilige stad.

41. Aan de kust der geloovigen.

42. Het Licht van Azië.

43. De olifanten van Indië.

44. De Koning van het struikgewas.

45. Slangen en slangenbezweerders.

46. Een stoomboot tocht op den Indischen Oceaan.

47. Dwars door Australië.

48. De Soenda-eilanden.

49. Over Singapore naar de Zuid-Chineesche zee.

50. Hongkong.

51. Tegen den Noord-Oostmoesson in.

52. Shanghai.

53. Godsdiensten en Zending in China.

54. Het rijk van het Midden.

55. Het Nieuwe China.

56. De Blauwe Rivier.

57. Mongolië.

58. Dschingis Chan.

59. Marco Polo.

60. Nippon, het land der opgaande zon.

61. Kobe.

62. De Foejijama.

63. Jokohama en Tokio.

64. De Keizer van Japan.

65. Japan’s jeugd.

66. Korea.

67. Mandschoerije.

68. Port Arthur.

69. De Trans-Siberische spoorweg.

70. Door Siberië.

71. De Vegareis.

72. De Wolga en Moskou.