Get Your Free Goodie Box here

Thuyet Phap Hay Profile

User's Picture
https://www.phaphay.com - Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống

Male

Thôn Bình Trúc, Thăn

VIET NAM

1st January 1980

https://www.phaphay.com

https://www.phaphay.com - Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống