Go from blank Page to published in 90 Days! Click here to join this presentation

Folya Nelson Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Miền Nam

Tên tôi là Folya Nelson, tôi đến từ Thành phố. Tôi là một quản lý tuyển dụng cao cấp. Tôi đã làm việc được hơn 5 năm. Bắt đầu với một máy rửa chén. Cuộc sống không dễ dàng, tôi phải làm việc trong chuyên môn của mình. Bây giờ tôi sống trong một biệt thự. Có gia đình và trẻ em. Tôi yêu thiên nhiên và hứng thú. Tôi làm việc tại sòng bài Maxi.