Alonzo Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://www.emeksaglik.net

Emek Sa l k Hasta Bak m z mlerinde lk Adresiniz Emek Sa l k hasta bak m alan nda m kemmelli in ve g venilirli in simgesi olarak dimdik ayaktad r Hasta yataklar ve ilgili ekipmanlar n retim ve da t m nda uzmanla an Emek Sa l k hasta yataklar ve hastane ekipmanlar i in birinci s n f kiralama ve sat hizmetleri sunarak stanbul'da kendine yer edindi Emek Sa l k' n sundu u hizmetlerin temelinde hastalar n ve sa l k kurulu lar n n farkl ihtiya lar n kar lamak zere b y k bir titizlikle tasarlan p retilen hasta yata birinci s n f hasta yataklar yer almaktad r Emek Sa l k' n hasta yataklar ister evde bak m ister t bbi tesisler ister rehabilitasyon merkezleri olsun konfor i levsellik ve dayan kl l k sa layacak ekilde tasarlanm t r Aral zmek Emek Sa l k her biri farkl tercih ve ihtiya lara g re tasarlanm elektrikli manuel ve hidrolik versiyonlardan olu an geni hasta yataklar yelpazesine sahiptir Bu yataklar yaln zca mobilya par alar de ildir ayarlanabilir y kseklik s rtl k ve diz dayana pozisyonlar gibi zelliklerle donat lm optimum hasta konforu ve bak c rahatl sa layan yenilik ve geli mi li i b nyesinde bar nd r r z nde Kalite Emek Sa l k kaliteye olan sars lmaz ba l l ndan gurur duymaktad r Her hasta yata s k kalite kontrollerinden ge er ve uluslararas standartlara uygun olarak g venilirlik ve g venli i garanti eder irketin m kemmelli e olan ba l l r nlerinin tesinde hizmetlerine de uzanarak m terilere kusursuz kiralama ve sat deneyimleri sa lar Uygun Fiyatl l k Yeniden Tan mland Sa l k hizmetlerinin maliyetlerinin o u zaman fahi olabildi