minhvumediavn Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://minhvumedia.vn/

MINH VU MEDIA la cong ty chuyen to chuc su kien tron goi nhu khai truong, dong tho, khanh thanh, le ky niem, hoi nghi, sinh nhat, gala dinner...va cho thue thiet bi am thanh, anh sang, ban ghe, san khau, man hinh led, thiet bi trinh chieu va nhan su cho su kien. 
Su menh cua MINH VU MEDIA la mang den cho khach hang nhung su kien tron goi chat luong cao, thiet ke khac biet phu hop cho tung su kien, tao an tuong cho khach tham du.
Website : https://minhvumedia.vn/
SDT : 098 578 3366 – 0982559323
MST : 0107331614
So KH&DT Ha Noi cap ngay 24/02/2016
Dia chi : So 7 Ngo 102 Phung Khoang P.Trung Van, Q.Nam Tu Liem, TP Pho Ha Noi
Google maps : https://www.google.com/maps?cid=5692581788044210573