vietnam embassy bulgaria Profile

User's Picture
vietnamembassy-bulgaria.org - Kênh chia sẻ những tin tức của Cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria

1st January 2001

https://www.vietnamembassy-bulgaria.org/

vietnamembassy-bulgaria.org - Kênh chia sẻ những tin tức của Cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria
5 P. Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Phone: 02438452908
#vietnamembassy_bulgaria #vietnam_embassy_bulgaria