Get Your Free Goodie Box here

Ve may bay  Vietjet Air tai Traveloka Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://www.traveloka.com/vi-vn/flight/airline/vietjet-air

Traveloka chuyen cung cap ve may bay VietJet Air - hang hang khong của Viet Nam cung cap mo hinh tiet kiem cho cac chuyen bay nọi dịa va quoc te.
Voi tru so tai Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam va cac trung tam hoat dong tai bon san bay, VietJet Air la hang hang khong của Viet Nam cung cap mo hinh tiet kiem cho cac chuyen bay nọi dịa quoc te voi cac hang ghe nhu sau: hang Eco, hang Deluxe ( nhieu lua chon hanh trinh va thoi gian bay, chi phi hop ly cung 7kg hanh ly xach tay va 20kg hanh ly ky gui mien phi), va hang Skyboss (danh cho nhung ai muon trai nghiem nhung dich vu dinh cao tu VietJet Air). 

Cach dat ve may bay Vietjet Air tai Traveloka:
1. Truy cap website Traveloka hoac mo ung dung Traveloka tren dien thoai
2. Dien thong tin chuyen bay trong khung tim kiem
3. Chon va dat chuyen bay
4. Dien thong tin lien he va thong tin hanh khach
5. Tien hanh thanh toan bang phuong thuc da chon
6. Nhan ve dien tu cua VietJet trong muc Dat cho cua toi hoac trong email

Cong ty TNHH Traveloka Viet Nam
Website: https://www.traveloka.com/vi-vn/flight/airline/vietjet-air
Dia chi: Toa nha An Phu, 117-119 Ly Chinh Thang, P. 7, Q. 3, TPHCM
Maps: https://goo.gl/maps/BUbm47XExtPg6Tqk7
Email: cs@traveloka.com
Di dong: 1900-6978
#traveloka, #supperapplifestyle, #vietjetair, #vietjet