Binh Minh Stone Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

1st January 2001

https://binhminhstone.vn/

CONG TY CO PHAN DIEU KHAC DA BINH MINH la co so uy tin va chat luong hang dau voi hon 15 nam kinh nghiem trong viec dieu khac da. Tren moi san pham truoc khi dua ra ngoai thi truong deu duoc cac nghe nhan cham chut, ti mi voi tung chi tiet du la nho nhat. Phuong cham lam viec luon dat chu ""TAM"" len hang dau.
Thong tin chi tiet:
Website: https://binhminhstone.vn/
SDT: 0912 396 986
Dia chi: Lang nghe da my nghe Ninh Van, Hoa Lu, Ninh Binh
#binhminhstone,#dieukhacda,#langmoda, #tuong da, #kientrucda, #nhathoho #linhvatda