HoangphucPack Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Male

Binh Thanh, Tp HCM

VIET NAM

Cong ty Hoang Phuc chuyen san xuat Giay tam, Thung carton 3 lop, thung carton 5 lop, thung carton 7 lop, da dang mau ma, trang thiet bi hien dai, Cong nghe in Flexo, Proset, Offset.
Lam viec chuyen nghiep, van hanh hieu qua, tao ra nhung san pham chat luong va huong toi trai nghiem cua khach hang… la mot trong nhung yeu to tao nen ten tuoi cua Hoang Phuc Packing. Chung toi luon huong den su phat trien dai lau va su ben vung. Nha may dat chung nhan ISO 9001:2015, HACCP CODE: 2003, FSC
 Voi 10 nam kinh nghiem linh vuc san xuat bao bi giay, Nha may cong xuat 150,000 thung / ngay, trang bi cac cong nghe in hien dai nhat hien nay, Chung toi tin rang se mang lai san pham bao bi tot nhat cho Quy doanh nghiep.