Get Your Free Goodie Box here

Jepsen Kamper Profile

User's Picture
Dự án Đồi Rồng Đồ Sơn là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng đc thành lập hoàn toàn trên mặt biển. Khác với những dự án nghỉ dưỡng ven biển, tất cả đất của Dragon Ocean Đồ Sơn đều là đất lấn biển, đem đến trải nghiệm khoảng bầu khâu khí bốn bề là biển. Dragon