Get Your Free Goodie Box here

Barrera Gilliam Profile

User's Picture
Nằm ở bìa rừng ngập mặn rộng 2000ha và được bao quanh bởi Dãy núi Rồng, Dragon Ocean Đồ Sơn là một trong những nơi lưu trú tốt nhất ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Với Dragon Ocean Đồ Sơn, Việt Nam tạo ra một góc nhìn hoàn toàn mới trong du lịch, mang đến một diện m