Get Your Free Goodie Box here

Dáng Đẹp - Chuyên tin làm đẹp cho phụ nữ em bé lamdep247 Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

VIET NAM

https://dangdep247.com

Dáng Đẹp - Chuyên tin làm đẹp cho phụ nữ, em bé - Website được thành lập tháng 11/2011 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc: Địa chỉ Số 1 đường số 6 An Cựu City - Thành Phố Huế SĐT:0365730312