Thuat ngu Chuyen nganh Profile

User's Picture
"Thuật ngữ chuyên ngành ( https://tncnonline.com.vn/) - Website chuyên cung cấp những định nghĩa, khái niệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, tài chính – tiền tệ, và các thông tin về mã số thuế doanh nghiệp "

Female

Hà Nội

Thuat ngu chuyen nganh (tncnonline) la website chuyen cung cap nhung dinh nghia, khai niem chuyen sau trong linh vuc ke toan, tai chinh – tien te, va cac thong tin ve ma so thue doanh nghiep voi kho du lieu hon 2 trieu doanh nghiep da va dang hoat dong tai Viet Nam. So lieu duoc cap nhat lien tuc tu cac website uy tin nhu Cong thong tin quoc gia ve Dang ky doanh nghiep; Cong dich vu cong
Thuat ngu chuyen nganh (tncnonline) duoc vi nhu cuon tu dien 10 van cau hoi la gi giup ban doc giai dap moi khai niem, dinh nghia ma cac ban quan tam dua tren viec tham chieu cac tai lieu chuyen nganh uy tin. Qua do la cuon so tay online giup doc gia mo rong them tam hieu biet cua minh.
Tuy se khong dam bao thong tin hoan toan chinh xac tuyet doi nhung se dua tren nhung kien thuc chuyen mon va kinh nghiem giang day de truyen dat tot nhat nhung thuat ngu chuyen nganh trong linh vuc ke toan – thue, tai chinh tien te...
Thong tin lien he:
So dien thoai: 0347852662
Dia chi: HH1A Linh Dam, Hoang Mai, Ha Noi
Email: ttcnonline.com.vn@gmail.com
Founder, CEO: (Ths) Tran Phuong Thao
https://tncnonline.com.vn/