Get Your Free Goodie Box here

Bs Tran Quang Dat Profile

User's Picture
Bs Trần Quang Đạt

Tôi là Trần Quang Đạt, Bác sĩ chuyên khoa 2. Nguyên là trưởng Khoa Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc tại Đại học Y Hà Nội, có kinh nghiệm gần 50 năm trong ngành Y. Suốt mấy chục năm công tác, tôi đã tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều bác sĩ giỏi. Hiện nay, tôi đang là đại diện cố vấn chuyên môn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA.
Trang chủ: https://thuocnampqa.vn/
Về tôi: https://thuocnampqa.vn/bac-si-tran-quang-dat
Địa chỉ: 108B nhà B1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Chỉ đường: https://g.page/thaythuocnam?share
Điện thoại: 0818288717
#thuocnampqa, #duocphampqa, #pqa, #bacsitranquangdat #hensuyen #chuabenhhen