Get Your Free Goodie Box here

Spencer Castaneda Profile

User's Picture
Tác giả Trịnh Quỳnh, sinh năm 1989, tốt nghiệp khoa Văn học của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội và khoa Sư phạm của trường Đại học Quốc gia Hà Nội; hiện đang giảng dạy tại trường THPT Lương Thế Vinh (tỉnh Nam Định). SPA với toàn bộ giáo