Get Your Free Goodie Box here

Tran duc Minh Tâm Profile

User's Picture
This author hasn't filled out their profile yet.

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng