Ruoc Tom Ba Kien Profile

User's Picture
Ruoc tom Ba Kien dac san Ha Long Quang Ninh cao cap dac san cho nguoi sanh an do cong ty TNHH thuong mai dac san Viet Nam DASAVINA che bien So 1 lo 4E duong Trung Yen 10B Yen Hoa Cau Giay Ha Noi 0962083232 https://ruoctom.com

Số 1, lô 4E, đường T

https://ruoctom.com

Giới thiệu: Ruốc tôm Bá Kiến - đặc sản Hạ Long, Quảng Ninh cao cấp, đặc sản cho người sành ăn, do công ty TNHH thương mại đặc sản Việt Nam - DASAVINA chế biến
Địa chỉ: Số 1, lô 4E, đường Trung Yên 10B, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0962083232
Website: https://ruoctom.com
MAP: https://www.google.com/maps?cid=14278896211127262930