Jak dobrze napisać umowę. Kurs dla początkujących wraz z testami - PDF Preview

Jak dobrze napisać umowę. Kurs dla początkujących wraz z testami

Jak dobrze napisać umowę. Kurs dla początkujących wraz z testami

by

Niniejszy kurs zawiera praktyczne informacje odnośnie do tego, jak należycie zaprojektować umowę, w tym jak oznaczyć jej rodzaj i strony, jak określić to, czego ona dotyczy, jak ją parafować i ostatecznie podpisać. Ponadto zostały w nim zaprezentowane różne sposoby, jakie mają pomóc w wynegocjowaniu korzystnych postanowień umownych, zagwarantować wykonanie umowy przez jej drugą stronę tudzież ułatwić dochodzenie od takiej strony ewentualnego odszkodowania w postępowaniu...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/law-textbooks/Jak-dobrze-napisac-umowe-Kurs-dla-poczatkujacych-wraz-z-testami/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>