Get Your Free Goodie Box here

Tafsiirka Quraanka Kariimka Ah Jiska 29aad by Eng. S. Jama - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

 

100% Bilaash, 100% Xalaal, 100% Soomaali.

 

Tarjumaaddii: Maxamuud Maxamed Cabdi (1985) iyo kuwo kale.

Farsamadii, dib-u-qoristii iyo habeyntii: Eng S Jama.

 

Fadlan, ogow tafsiirkani waa tarjumaad guud, si ardeyda iwm, ay u fahmaan macnaha Quraanka Kariimka ah.
Wixii faah-faahin dheeraad ah, sharraxaad badan ama faallo gaar ah u sii baahan, fadlan, la kaasho khubarada/culimada tafsiirka Quraanka ku takhasustay.

 

--- *** ---