Get Your Free Goodie Box here

Livslang aflæring og pædagogisk livskunst - filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv by Anders Dræby - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

Anders Dræby: Livslang aflæring og pædagogisk livskunst. Filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Livsduelighed og filosofisk terapi. Michel de Montaignes filosofiske livskunst

Studier i filosofisk livskunst nr. 9 Copyright © Anders Dræby København og Aarhus 2017

The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing Services

 

 

 

 

 

 

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

AU

ISBN: 978-87-7507-411-2 DOI: 10.7146/aul.238.170