Καινή Διαθήκη και Εκκλησία - PDF Preview

Καινή Διαθήκη και Εκκλησία

Καινή Διαθήκη και Εκκλησία

by

Ύμνοι, αφηγήσεις, διδασκαλίες, αφού ζυμώθηκαν μέσα στις κατά τόπους κοινότητες, πήραν τη μορφή εκκλησιαστικών παραδόσεων. Όταν οι συγγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης τις κατέγραφαν, κατέγραφαν τον ζωντανό λόγο της εκκλησιαστικής τους κοινότητας, όχι ως αυτόνομοι...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/Kainh-Dia8hkh-kai-Ekklhsia/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>