Ethicismen en hun Risico's: 150 cartoons over ethiek op het werk - PDF Preview

Ethicismen en hun Risico's: 150 cartoons over ethiek op het werk

Ethicismen en hun Risico's: 150 cartoons over ethiek op het werk

by

Cartoons zijn een krachtig hulpmiddel voor reflectie op ethiek op de werkplek. Dit boek bevat 150 nieuwe cartoons. Elke cartoon verwijst naar een visie op ethiek (een ethicisme) en het bijbehorende risico. De cartoons zijn geschikt om ethische kwesties op het werk op een visuele en humoristische manier aan te kaarten. Tegelijk is dit boek een catalogus van 150 ethicismen die ten grondslag liggen aan hoe met ethiek in het werk om te gaan.
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/Ethicismen-en-hun-Risico-s-150-cartoons-over-ethiek-op-het-werk/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>