Ekklesiastisk politik under Knud den Store - PDF Preview

Ekklesiastisk politik under Knud den Store

Ekklesiastisk politik under Knud den Store

by

I dette historiske værk undersøges den ekklesiastiske politik under Knud den Store og det samarbejde der foregik mellem kirke og kongemagt i formuleringen og implementeringen af en ny kirkepolitik, der først og fremmest kom til virke for opbyggelsen af en fælles kristen identitet for danskerne og angelsakserne i Knud den Stores engelske rige.
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/Ekklesiastisk-politik-under-Knud-den-Store/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>