ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - PDF Preview

ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

by

να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από τις παλαιότερες ιστορίες που έχουν διασωθεί, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Να δούμε πώς είναι δυνατόν, ένα δημιούργημα μιας εποχής τόσο μακρινής να είναι ΤΟΣΟ οικείο. Ν’ ακούσουμε τον παππού Όμηρο να μιλάει για πόλεμο και ειρήνη...
IMPORTANT: This is just a preview of the first few pages. To read the whole book, please download the full eBook PDF.

If a preview doesn’t show below, click here to download the sample.
<div id="page-error">You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">download Adobe Reader</a>.<br><br>Alternatively, you can try to <a href="https://www.free-ebooks.net/international/BIBLOS-TWN-ELLHNWN/pdf?dl&preview" target="_blank">open the preview in a new tab or window</a>.</div>