క్షంతవ్యులు

Author:

Downloads: 3

Pages: 93

Published: 3 years ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars

Read Five Books Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download five free books every month.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు. కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని కోల్పోతాడు. చనిపోయిన ప్రియురాలిని తన ప్రేమలో సజీవింపించడం రామం జీవిత లక్ష్యం చేసుకుంటాడు.ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్న అతని జీవితంలోకి యశోరాజ్యం తన ప్రేమానురాగాలతో అడుగిడుతుంది. ఒకవైపు శశి ప్రేమా...

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

Bhimeswara Challa

Bhimeswara Challa is a Telugu novelist - Kshantavyulu, Aprāsyulu - and non-fiction writer - "Man’s Fate and God’s Choice (An Agenda for Human Transformation)" 'n "The War Within - Between Good and Evil (Reconstructing Money, Morality and Mortality)".

Other books by author...

 • అప్రాశ్యులు
  అప్రాశ్యులు International by Bhimeswara Challa
  అప్రాశ్యులు
  అప్రాశ్యులు

  Reads:
  8

  Pages:
  95

  Published:
  Aug 2020

  అరవైఏళ్లనాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం. రజని ఆత్మనిర్భరత అసాధారణమయితే ఆమె చంచల ప్రవృత్తి అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్యసంకల్పం అఖుంటితమయితే ఆమె లోనయ...

  Formats: PDF