అప్రాశ్యులు

Author:

Downloads: 8

Visits: 1

Pages: 95

Published: 3 years ago

Rating: Rated: 0 times

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars

Read One Book Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download one free book.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

అరవైఏళ్లనాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం. రజని ఆత్మనిర్భరత అసాధారణమయితే ఆమె చంచల ప్రవృత్తి అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్యసంకల్పం అఖుంటితమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిచిత్తం.విశాల ఉదార సేవాభావం దైవత్వమయితే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీ సహజ వ్యక్తిత్వం.ఈ ఐ-బాటిల్ లోని రజనీ - రామంల ప్రేమగీతాలు, కమల - ప్రసాద్ ల రాగద్వేషాలు మరియు విశాల - సనల్ ల అనురాగఛాయ...

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

Bhimeswara Challa

Bhimeswara Challa is a Telugu novelist - Kshantavyulu, Aprāsyulu - and non-fiction writer - "Man’s Fate and God’s Choice (An Agenda for Human Transformation)" 'n "The War Within - Between Good and Evil (Reconstructing Money, Morality and Mortality)".

Other books by author...

 • క్షంతవ్యులు
  క్షంతవ్యులు International by Bhimeswara Challa
  క్షంతవ్యులు
  క్షంతవ్యులు

  Reads:
  3

  Pages:
  93

  Published:
  Sep 2020

  తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు. కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ...

  Formats: PDF