வேலை இல்லாத பட்டதாரி என்ன செயலாம்?

Author:

Downloads: 6

Visits: 2

Pages: 136

Published: 4 years ago

Rating: Rated: 0 times

  • 1 star
  • 2 stars
  • 3 stars
  • 4 stars
  • 5 stars

Read One Book Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download one free book.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

பட்டங்கள் பெற்று வேலைதேடுவோர் நமது நாட்டில் கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்குமா? வேலை தேடாத பலர் வளமாக வாழ்கிறார்கள். கல்வி கற்றவருக்கு பலவழிகள் உண்டு. அதை இந்த புத்தகம் அலசுகிறது. நாட்டில் மிக வளமாகவாழ்வோர், தலைவர்களே!

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

Natarajan

Retired Electronics Engineer, took to Spirituality after certain miracles in life, moved by poverty around the globe. Took to researching on ECONOMICS, POLITICS. Wrote several books with sort stories so that poorest of poor can understand. Only the poor and common man can change the world, Poor are poor because they do not have Learning & Thinking skills.

Author's Social Media:   Twitter Account |FB Profile