திருமணம் சுவர்கத்தில், மணமானவர் நரகத்தில்ò¤ù¢-

Author:

Downloads: 126

Visits: 1

Pages: 147

Published: 8 years ago

Rating: Rated: 0 times

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars

Read One Book Free!

Become a member of Free-Ebooks.net and you can download one free book.

Already a member? Login here

Membership requires a valid email address. We DO NOT spam and do not allow others access to your private information.

Book Description

திருமணமாகி திண்டாடுவோர் என்று ஒரு கூட்டம்.- திருமணமே ஆகவில்லை என்று வருந்தும் பெற்றோர்-பிள்ளைகள் என்று வேறு ஒரு கூட்டம்.திருமணத்தால் கணவன் மனைவி அவதிப்படுவது எதனால்?திருமணம் அவசியமா?திருமணமானவர் மகிழ்ச்சியாக வாழ வழியுண்டா?உண்மைக் கதைகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு சில அறிவியல் விளக்கங்களுடன் மண வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக்கும் வழிகள்

Reader Reviews
loading comments
Add a comment: (You need to login to post a comment)
Rate this title:
ABOUT THE AUTHOR

Natarajan Nagarethinam

66 years ; Electronics Engineer (Retd), Tech Trainer, Author of Books in English & Tamil; on Poverty elimination, Science of good living, Knolwdge, Spirituality, Economics, Unix Internals (Tamil only). Believe, world can be turned a wonderful place if we concentrate on giving people the ability to learn, which is the goal of Education system but it does not have the means of achieving it.

Author's Social Media:   Twitter Account |FB Profile

Other books by author...

 • Which Party - Candidate should I vote
  Which Party - Candidate should I vote Politics by Natarajan Nagarethinam
  Which Party - Candidate should I vote
  Which Party - Candidate should I vote

  Reads:
  264

  Pages:
  36

  Published:
  Feb 2019

  Many countries around the world that were under COLONIAL RULE for a long time. The natives suffered both economically and emotionally. Even after several deca...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Why the Monk laughted Part One
  Why the Monk laughted Part One Philosophy by Natarajan Nagarethinam
  Why the Monk laughted Part One
  Why the Monk laughted Part One

  Reads:
  144

  Pages:
  28

  Published:
  Jan 2019

  The majority of Humans are happy with their life that has alternations of pain and pleasure. A little pleasure erases the pains. Pains are forgotten over a pe...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Why the Monk Laughed - Part II
  Why the Monk Laughed - Part II Philosophy by Natarajan Nagarethinam
  Why the Monk Laughed - Part II
  Why the Monk Laughed - Part II

  Reads:
  116

  Pages:
  44

  Published:
  Dec 2018

  Majority of us live our lives in an insignificantly small world, a small subset of the entire universe. We live in a Sense restricted world.Seekers knew that ...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Career Options for Educated Unemployed
  Career Options for Educated Unemployed Self-Improvement by Natarajan Nagarethinam
  Career Options for Educated Unemployed
  Career Options for Educated Unemployed

  Reads:
  569

  Pages:
  64

  Published:
  Oct 2017

  Not all those who are Educated get employment. No Government has any magic to create jobs. The leaders lie because the people are happy listening to lies. The...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT