Tafsiirka Quraanka Kariimka Ah Jiska 29aad HTML version

100% Bilaash, 100% Xalaal, 100% Soomaali.
Tarjumaaddii: Maxamuud Maxamed Cabdi (1985) iyo kuwo kale.
Farsamadii, dib-u-qoristii iyo habeyntii: Eng S Jama.
Fadlan, ogow tafsiirkani waa tarjumaad guud, si ardeyda iwm, ay u fahmaan macnaha Quraanka Kariimka ah .
Wixii faah-faahin dheeraad ah, sharraxaad badan ama faallo gaar ah u sii baahan, fadlan, la kaasho
khubarada/culimada tafsiirka Quraanka ku takhasustay.
--- *** ---
077: Suurat Al-Mursalaat
Magaca Eebbe yaan ku bilaabaynaa ee Naxariis guud iyo Naxariis gaar ahba naxariista.
1. Waxaan ku dhaartay dabaysha wanaagga lala diro.
2. Iyo dabaysha sida daran u dhabata.
3. Iyo dabaysha roobka kicisa.
4. Iyo malaa'iigta xaqa iyo baaddilka kala bixisa.
5. Iyo malaa'iigta waxyiga soo dejisa.
6. Si dadka loo waaniyo, looguna digo.
7. Ee waxa dadoow Eebbe ku yaboohay, wuu dhici.
8. Markase xiddigaha nuurku ka tago.
9. Oo samadu dildillaacdo.
10. Oo buuraha la rujiyo.
11. Oo rasuulladii la kulmiyo (iyo dadkoodii).
12. Maalin weyn oo loo qabtay darteed.
13. In dadka la kala bixiyo dartiis.
14. Maalinta kala-bixinta ma taqaannaa.
15. Halaag wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa beeniyey.
Eebbe wuxuu rabo ayuu ku dhaartaa oo ka mid ah Khalqigiisa. Halkanna wuxuu ku dhaartay shan
arrimood, in waxa lagu dhaaran ay shaki la'aan tahay inuu dhic i. Kaas oo ah abaal-marinta Qiyaame.
Waxaana ka horrayn waxyaalo waaweyn sida xiddigaha oo madoobaada, cirka oo duleeshama
(dildillaaci) iyo buuraha oo burbura. Maalintaasna waxaa la kulmin rasuulladii iyo ummadohoodii.
Mujaahidna wuxuu yidhi: "Waa maalinta la soo kulmin rasuullada si ay ugu marag kacaan
ummadohoodii".
Al-Mursalaat (1-15).
16. Miyaannaan halaagin ummadihii hore.
17. Haddana aannaan raacineynin kuwii dambe.
18. Sidaas ayaan ku falaynaa dembiileyaasha.
19. Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa beeniya.
20. Miyaannaan idinka abuurin biyo tamar yar.
21. Markaasna yeelnay meel ilaashan.
22. Tan iyo muddo la yaqaanno.
23. Annagaa wax qaddarray, wax qaddarana u fiican.
24. Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa beeniya.
25. Miyaanaan ka yeelin dhulka kafaalo-qaade.
26. Nolol iyo geeriba.
27. Waxaannu yeelnay dhulka dhexdiisa buuro sugan oo waaweyn. Waxaanna idinka
waraabinnay biyo macaan.