TAFSIIRKA QURAANKA, Jiska 30aad

Author:

Downloads: 31

Pages: 28

Published: 2 years ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

  • 1 star
  • 2 stars
  • 3 stars
  • 4 stars
  • 5 stars
Book Description

TAFSIIRKA QURAANKA KARIIMKA AHJiska 30aad001: Suurat Al-Faatixah114: Suurat An-Naas113: Suurat Al-Falaq112: Suurat Al-Ikhlaas111: Suurat Al-Masad110: Suurat An-Nasr109: Suurat Al-Kaafiruun108: Suurat Al-Kawthar107: Suurat Al-Maacuun106: Suurat Quraysh105: Suurat Al-Fiil104: Suurat Al-Humazah103: Suurat Al-Casr102: Suurat At-Takaathur101: Suurat Al-Qaaricah100: Suurat Al-Caadiyaat099: Suurat Az-Zalzalah098: Suurat Al-Bayyinah097: Suurat Al-Qadr096: Suurat Al-Calaq095: Suurat At-Tiin094: Suurat Ash-Sharx093: Suurat Ad-Duxaa092: Suurat Al-Layl091: Suurat Ash-Shams090: Suurat Al-Balad089: Suurat Al-Fajr088: Suurat Al-Ghaashiyah087: Suurat Al-Aclaa086: Suurat Adh-Dhaariq085: Suurat Al-Buru

You may also like...