Suzy Esperanto Edition HTML version


Doug batas sxin forte sur la sultro dum si forturnis sin kaj nur sukcesas atingi gis la kameno; kiam li krocas sia
hararo, tordante gin viciously. Provante kapti fortikajxo de la mantel peco siaj fingroj tusis la longa argenta letero
malfermilo kaj Suzy manon bukloj cxirkaux gxi instinkte.
Kiel Doug tiras sxin al li si okulharoj evi la malfermilo ponardis gin en lian gorgon sube dekstre makzelo, si ne
signifis mortpiki lin, kaj si volis nur vundis lin.
Kableras argento letero malfermilo el Doug la gorgo kiel la sango versas super sia mano Doug malplibonigas
treege al la planko. Si devas esti pikis lin en la cefa arterio, la klingo penetri en sian windpipe kiel li faras neniun
sonon. Suzy aspektas antaux liaj morta korpo kiel larmoj plenigis siajn okulojn; nun si estas en granda mizero.
Kun larmoj coursing sur siaj vangoj si iras en la kuirejon kaj lavas la letero malfermilo kaj siaj manoj sub la varma
krano. Vespera alproksimigas kaj si tiras la kurtenojn kaj turnoj en la lumon. Lavante sian vizagon sub la malvarma
kurado tap si sekigas gin uzante la kuirejo mantukon kaj pensas pri kion fari.
Forigi de Doug la korpo estas la reganta penso kaj sia menso rasi pri kie sxi tuj enjxetos li.
Reakiri sian compostura Suzy marsas denove en la salono kaj rigardas malsupren en Doug la ankorau formas
kusas sur la planko. Sango fluis el lia kolo kaj trempis en la tapiso; si neniam satis tiun tapiso ciuokaze kaj sia nun
eksedzo ruinigis gin.
Malvarma rideto formas sur sia ruga buso kiam si vidas sian vivon plibonigi sen Sro Jaluza konservante sian
malliberulon en sia propra hejmo.Walking returne en la bancambro si rigardas sin en la spegulo; Suzy estas alloga
mezo maljuna damo jaroj en sia malfrua tridek kaj ciam fieris sin sur sian aperon. Cxar sxi estis juna la infanoj estis
amasigintaj cirkau kiel si ciam estis alloga por rigardi. Ordigi sian hararon milde, kiel si skalpo ankorau mola de kie
Doug estis tiris sian hararon, si aplikas konsiston al sia vizago kaj metas dolca pintalabios plu. Kontenta pri sia
apero si ridetas al si en la spegulo kaj marsas en la kuirejon por fari varman trinkajon.
Suzy vivas en malgranda bungalow sur la rando de vilago kaj havas ne maltrankviligas neatendita vizitantoj.
Doug la prenon sur sia vivo estis forta kaj dominanta kaj si perdis la plimulton de siaj amikoj jarojn. Farante dolca
lakteca kafo Suzy eksidas ce la kuirejo tablo kaj demandas kion si faros. Treni ekster la korpo, fosi grandan truon
kaj enterigu lin en la fundo de la gardeno estas bona ideo. Lia peza pezo estus tro granda por si treni kaj si
demandas, cu si havas la stomako por tranci lin en pecojn. La ideo de tala lin en pecojn vokas al si senton de
vengo, sia cagreno por sia reganta paro estis kreskinta super la jaroj, kaj kun ciu batante la cagreno estis igitaj
malamo.
Ridetante, Suzy sips sin kafo imagante sin trancante Doug la brakoj kaj kruroj malproksime. Metante sian tason
sur la tablon Suzy staras kaj iras tra la zipo de trancita tranciloj. Prenante la plej granda trancilo si kontrolas la
akreco per la akrajxo de sia dikfingro. La trancilo trancajoj enen kelkaj tavoloj de la hauto kaj Suzy tiras sian
dikfingron for ridante. Metante la trancilon malsupren sur la worktop Suzy reprenas la chopper kaj metas gxin
apud la trancilon, si konas la chopper estas akra kiel si devis akrigi gin por prepari la dimanca vespermango.Doug
aspektas tre pala pro la perdo de sango, kiam li kusas senmove sur la planko. Metante la trancilon kaj chopper sur
la kafo tablo Suzy startas forigi Doug la vestoj. Li estas peza kaj si batalas kun la pezo de li kaj post dek minutoj de
malmola penado si fine sukcesas eltiri cion.
Elcerpita si sidas dorso kaj kaptas sian spiron. Doug, en sia nudeco aspektas paca kusas sur la planko kaj si
rigardas al lia ankorau formo memorante la felicaj tagoj, kiel larmoj fluas sur siaj vangoj. Piedo rapide sxi iras
returne en la kuirejon kaj sidas ce la tablo, demetante sian kaucuko gantojn si trinkas la lasta el la nun malvarma
kafo. Silente si sidas kaj provas memori la horora maniero li estis al si kaj kiel lia vivo estis tiel malfelica kun li. Tiu
penso helpas, kun difinita esprimo sur sia vizago si metas la gantoj dorson kaj iras denove en la salono.
Prenante la chopper si marsas super al Doug la korpo kaj kneels apud li. Levante la chopper super sia kapo si
svingas malsupren tiel forta kiel si povas, celante la supra brako. La chopper kotletojn pro la karno kaj en la osto;
farante strangajn bestojn bruo en sia gorgo Suzy kotletojn for ce la brako gis gi falas for kaj daurigas kun la alia
brako. La osto estas malmola kaj prenas plurajn golpetazos antau ol si povas ilin disbatos. Rigardante la kruroj si
kotletojn en la genuo artiko kiu trancas tra post du firmaj sukcesoj. Si sekvas ci uzante la trancilon, trancante la
kruro muskoloj ce la supro de la femuroj kaj poste batante en ilin.
Subenrigardante al Doug la paca vizagon si ne povas tranci la kapon kaj iras denove en la kuirejo por preni iujn
nigra rubujo sakojn. Trovi la sakojn en la sxranko sub la profundigi si iras denove en la salono kaj metas Doug la
brakoj kaj kruroj en apartaj sakojn.Doug la korpo estas ankorau peza kaj si batalas kiel si metas sakon sur lian
kapon kaj glitas la sakon malsupren sur liaj sultroj. Uzanta alia sako si metas la malsupra duono de lia korpo en ci
tiu kaj faras sian eblon por tute kovras la desmembrado korpo. Lace sxi eksidas sur la planko kaj apogas sian
dorson kontrau la muron.