Roy's Divine Mission HTML version


3
Gândurile i se amestecau într-un vortex dureros, consistent ca supa primordială,
despre care învățase la biologie.
Durerea era prea intensă, simțea că fiecare gând îl face să sângereze, în ciuda
faptului că manifestarea fizică nu era palpabilă.Totul e în mintea mea, trebuie să
mă relaxez, să îmi golesc conștiința de orice energie negativă. Dar cum? –n viața
mea n-am mers la vreun curs de yoga. ”Puterea vine dinăuntrul tău”. ”Cine
vorbește?” ” Tu însuți ” ”Haida-de! Ce scamatorie mai e și asta?” ” Pregătește-
te să-ți întâmpini creatorul”. Vocea se estompă, lăsând loc unei adânci
nedumeriri. Corpul de lumină se opri din plutire și ajunse în fața unor trepte care
se materializau pe măsură ce Roy pășea. Dar dacă sunt un spirit de ca am nevoie
de scări? Cum gândi asta, imediat se înălță ca o pasăre deasupra treptelor și ele
dispărură la fel de misterios cum apăruseră. Totul devenea din ce în ce mai
ciudat. Roy se simțea ca un puști prins cu lecția neînvățată.
Un imbold interior îl făcu să intre dincolo de sfera aurie. –năuntru erau ființe din
lumină, toate în nuanțe argintii sau de culoarea aurului, având diferite grade de
iluminare. Se așezară în cerc și așteptară. Din stânga apăru un tânăr chipeș,
brunet cu ochii verzi. Le făcu semn cu mâna, și toate ființele eterice luară forme
umane. Erau femei, bărbați și copii din toate rasele, unele de care nu auzise
niciodată, cu capete ovale și ochi imenși, caleidoscopici de insectă. –i
comunicară telepatic că pot lua forma pe care o aveau când au murit sau cea
eterică. Acum i se înfățișau lui sub formă umană pentru a-l ajuta să treacă peste
șocul inițial.
-Tu ești la prima reîncarnare, îi spuse o fetiță cu trăsături africane.
-Asta e o credință budhistă bazată pe mituri și legende, nu e reală, se zdropși
Roy, înciudat că o fetiță de nici zece ani îi dă lui lecții de viață.
-E un necredincios, tată, se adresă fetița unui bărbat la vreo 35 de ani, cu umeri
largi și ochii negri, îmbrăcat într-o robă portocalie.