Кара Дайы (Qara Dayi) HTML version


????, “?li v? Nino“ n?sriyyati, 2013.
492 ??????, 1000 ?????.
????????:
Bela Zakirova
ISBN 200-0368-08-796-3
“?li v? Nino” n?sriyyati
Baki, Z.Tagiyev, 19.
Tel.: (+994 12) 493 04 12
e-mail: info@alinino.az
www.alinino.az
© “?li v? Nino” n?sriyyati, 2013