Hodanje u Snu by Zelimir Komadina - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

Poezija I

Riječi maske

Drhat

Vranac

Molitva

Uzgor

Mrva Vremena

Zvizda

Stedak nad vodom

Po srči sna

Kap po kap

Misao

Grumen Dumura

Otkuda

Plovim

Žiška

Kantar

Puspas mene

Pješčani sat

Priče & Zapisi

Stara Razglednica

Brojevi

Moj Tetrijebe

Prva ljubav

Sjedanje na jedan korzo

Benevrek-moment

Rudarska Centrala

Đina

Sjenke Trešanja

Super Čovik

5

Hodanje u Snu