Hodanje u Snu by Zelimir Komadina - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

by

Želimir Komadina

2

Hodanje u Snu

Prije svega....

Materijal za zbirku je pisan, skupljan, i prevrtan po ladicama i kompjuterima godinama. Jako puno materijala je u stvari izgubljeno i ponovo re-kreirano. Neke priče i zapisi su bili urađeni sa namjerom da se ponovo dopišu i razrade. Neke, uglavnom"mostarske" su ipak našle mjesto u ovoj zbirci.

Dug je spisak svih onih koji su mi pomogli u posljednjih 7 godina i neposredno ili posredno omogudili kreiranje i izdavanje ove zbirke.

Svima se zahvaljujem ovom knjigom!!

Posebno hvala svima koji su me kuražili zadnjih nekoliko mjeseci da privedem ovaj posao oko dopisivanja, editiranja, kompletnog grafičkog preloma zbirke i samoizdavanja.

Fotografije za ilustriranje ove zbirke dao je od srca moj prijatelj Denis Markid. (www.okomedia.eu).

Za bilo kakve komentare ili pitanja molim da kontaktirate autora

komadina@gmail.com

3

index-4_1.jpg

Hodanje u Snu

A se leži Ahmat Štuk na svojoj baštini na plemenitoj.

Nekt se znade da odtad otkad u polju se postavi taj biljeg kojino usijetče mi brat višlje ni putnici po zemji ni zvijezde po nebu ne mohgu da zlutaju.

1192. godine po Gospodu u sječanj

Zapis sa bosansko-hercegovačkog stedka

4

Hodanje u Snu