Hlavně Žádný Dramata by Kolin Off - HTML preview

PLEASE NOTE: This is an HTML preview only and some elements such as links or page numbers may be incorrect.
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.

2

Filipa Kalikratise náhle a velice divným způsobem opustí jeho přítelkyně Činy s hrdiny románu Stopařův průvodce po Galaxii. Začíná velké pátrání a přitom Filip zjišťuje, že musí nalézt Novou Příčinu a Nový Důvod, aby se nakonec dobral...

Ale: Hlavně žádný dramata. Kdo čte, ten se to dočte…