Evanđelja HTML version

5
Ev andelj a
1.2.2 Autori
Od najranijih vremena smatra se da su pisci prvog i cetvrtog evandelja apostoli Matej (carinik;
Mt 10.3) i Ivan ( sin Zebedejev; Mk 3.17), obojica Isusovi pratioci i ocevici njegovih djela i
ucenja (Mt 9:9; 10:2-3; Mk 1:19-20; Iv 19:35).
Drugo i trece evandelje pripisuje se Marku (nazvanim i Ivan; Dj 15.37) i Luki (lijecnik; Kol
4.14). Oni nisu bili pratitelji i ocevici Isusovih djela nego bliski suradnici apostola Petra i Pavla
(Kol 4:11, 14; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13).
Dakle, dok evandelja po Mateju i Ivanu možemo smatrati doslovno apostolskim spisima, dotle
evandelja po Marku i Luki možemo smatrati utjelovljenim apostolskim svjedocanstvom Petra i
Pavla.
Zanimljivo je napomenuti da se apostolsko autorstvo evandelja ne dovodi u pitanje u ranim
danima crkve, niti se autorstvo pripisuje nekim drugim osobama ranog kršcanstva. Matej,
Marko, Luka i Ivan dosljedno su imenovani kao pisci evandelja kroz cijelu povijest kršcanstva.
Nema ni najmanjih varijacija u svim drevnim grckim rukopisima s obzirom na imena koja se
pojavljuju u naslovima cetiri evandelja.
Više informacija o svakom od autora možete naci u uvodu od svakog evandelja.
1.2.3 Namjena evandelja
Iako je namjena sva cetiri evandelja prikazati Isusa kao Spasitelja i Mesiju, i iako su prva tri
evandelja (sinopticka) vrlo slicna, svako evandelje ima svoju posebnu namjenu i ciljanu publiku
kojoj se obraca.
Matej se obraca prvenstveno Židovima i želi prikazati Isusa kao Kralja iz kuce Davidove,
Otkupitelja kojeg je Bog najavio i poslao.
Marko piše svoje evandelje Rimljanima, opisuje Isusa kao slugu Božjeg, covjeka od akcije,
pobjednika nad grijehom i zlom. Marko više opisuje što je Isus cinio nego što je ucio.
Lukino evandelje namijenjeno je Grckim obracenicima, prikazuje Isusa kao savršenog i
univerzalnoga Spasitelja, naglašava covjecnost i brigu za bolesne i djecu.
Ivan u svom evandelju želi prikazati Božansku narav Isusa Krista. Namijenjeno je ljudima koji
imaju neko znanje o spasenju ali trebaju dublje razumijevanje Božanske osobe Isusa Krista.
Cetiri evandelja daju nam cetiri razlicita pogleda na Isusa i time nam daju potpuniju sliku
samog Isusa, njegovih djela i ucenja.
Iako je svako evandelje samostalna cjelina zajedno se dopunjuju, pojašnjavaju i medusobno
potvrduju istinitost opisanih dogadaja bez bitnih proturjecnosti.
Tek citajuci sva cetiri evandelja zajedno dobivamo potpunu sliku Isusa i otkrivamo ga kao
Spasitelja svijeta.