Evanđelja HTML version

49
Ev andelj a
1.4.2.1 Evandelja po Mateju, Marku i Luki
Matej
Marko
Luka
1.1
Vec su mnogi preduzeli da
napišu izvještaj o dogadajima,
što su se zbili medu nama,
1.2
Onako, kako nam ih
predadoše prvotni ocevici i
sluge rijeci.
1.3
Tako i ja namislih da pomno
ispitam sve dogadaje od prvih
pocetaka njihovih i da ih po
redu napišem tebi, plemeniti
Teofile,
1.4
Da se mogneš osvjedociti o
pouzdanosti nauka, u kojima
si bio poucen.
1.5
U dane Heroda, kralja Judeje,
živio je neki svecenik po
imenu Zaharija, iz
svecenickog reda Abije. Žena
je njegova vukla lozu iz roda
Aronova i zvala se Elizabeta.
1.6
Bili su oboje pravedni pred
Bogom i živjeli su
besprijekorno u svim
zapovijedima i uredbama
Gospodnjim.
1.7
A bili su bez djece; jer je
Elizabeta bila nerotkinja, i
oboje su bili vec poodmakli u
godinama.
1.8
Kad je jedanput njegov
svecenicki red bio na redu i on
vršio pred Bogom svetu
službu,
1.9
Zapadne njega kockom po
obicaju svecenickom, da ide u