Evanđelja HTML version

47
Ev andelj a
Uskrsnuce, ukazanja i uzašašce (Lk 24.1-53)
U nedjelju ujutro žene dolaze na grob gdje im dva andela govore da je Isus uskrsnuo (Lk 24.1-
8), žene jave to apostolima ali im oni ne vjeruju (Lk 24.9-11). Petar odlazi do groba i nalazi
samo plahte u koje je Isus bio zamotan (Lk 24.12).
Isus se ukazuje dvojici ucenika na putu u Emaus, koji ga prepoznaju prilikom lomljenja kruha i
odlaze do apostola da im to jave (Lk 24.13-35).
Dok su oni još govorili Isus se ukazuje medu njima, pokazuje im ruke i noge i jede sa njima (Lk
24.36-43).
U završnoj pouci apostolima, govori kako je trebalo da se ispuni sve što je za njega napisano u
Starom Zavjetu. Prosvijetli im razum da razumiju Pisma i kaže im da ustanu u gradu dok ne
prime Duha Svetog (Lk 24.44-49).
Potom ih odvodi u blizinu Betanije gdje ih blagoslovi i uzide na nebo (Lk 24.50).
Ucenici se veseli vracaju u Jeruzalem i provode vrijeme u hramu hvaleci Boga (Lk 24.52-53).
1.4.1.3.7 Kanonska važnost evandelja
Veoma je teško odrediti najraniji datum spominjanja Lukinog evandelja.
Mnogo puta, rani crkveni ocevi koriste neki tekst bez da jasno naznace porijeklo doticnog teksta.
Zato svaki put kad nademo tekst koji je slican ili isti današnjem Lukinom evandelju, ne možemo
biti sigurni da li je taj tekst citat iz Lukinog evandelja ili je dio nekog teksta koji je nastao možda i
prije Lukinog evandelja, a koji i Luka koristi prilikom pisanja.
Ova nesigurnost jasno je vidljiva ako promotrimo tekstove Klementa I (1 Klem. 13.2; 48.4),
Polikarpa (Pol 2.3) i Ignacija Antiohijskog.
Ti tekstovi vrlo su slicni dijelovima Lukinog evandelja, ali ne možemo biti sigurni da su preuzeti
iz teksta Lukinog evandelja.
Spis imenom Didahe (Doctrina duodecim apostolorum, "Nauk Gospodnji dvanaestorice
apostola"; ranokršcanski spis; kraj prvog-poctak drugog stoljec) i evandelja po Petru (ne
kanonski spis; sredina drugog stoljeca) koriste tekst Lukinog evandelja.
Isto tako i Justin Mucnik koristi Lukino evandelje u svojim tekstovima.
Markion od Sinope (oko 85-160; ranokršcanski episkop i teolog iz 2. stoljece), u svoj kanon
Novog Zavjeta uvrštava evandelje po Luki.
U svakom slucaju, evandelje po Luki prihvaceno je od crkve kao dio kanona svetih knjiga od
najranijeg vremena.