Evanđelja HTML version

Ev andelj a
2
1.1 Uvod
Pred Vama se nalazi još jedno od mnogih tekstova evandelja.
Posebnost teksta koji ovdje možete citati je u prikazu sinoptickih evandelja (Matej, Marko i
Luka) koja su ovdje prikazana u tablici – jedno do drugog.
Nastojao sam, ne samo usporedo prikazati poglavlje i redak pojedinog evandelja, nago i po
potrebi rastaviti retke kako bi se još jasnije istaknule slicnosti i razlike izmedu pojedinih tekstova.
Baš te male razlike u izricaju, upotrebljenoj rijeci ili dodanoj recenici u pojedinom evandelju
"proširuju" cijelu pricu i pojašnjavaju pojedini dogadaj ili poruku.
Iako su ova tri evandelja u biti vrlo slicna, citajuci ih usporedno, jedno do drugog, jasno možemo
uociti kako se medusobno nadopunjuju.
Citajuci ih usporedo redak po redak citate ih kao jednu pricu.
Ovaj nacin prikaza pojednostavljuje Vam usporedivanje sva tri evandelja, jasno istice slicnosti i
razlicitosti izmedu pojedinih tekstova i tako olakšava proucavanje evandelja.
Prije same tablice sinoptickih evandelja napisao sam i kratke uvode, opcenito u evandelja a onda
i u svako evandelje zasebno. Kao i dio s biografijom Isusa Krista.
Želja mi je dati vam više informacija o evandeljima, kako o povjesnim okolnostima pod kojim su
nastala, tako i o ljudima koji su sudjelovali u samom nastanku evandelja kakve poznajemo
danas.
Poslije tablice sinoptickih evandelja nalazi se Evandelje po Ivanu koji mnogi smatraju i
najljepšim od svih evandelja.
Nadam se da cete uživati u citanju ovih evandelja, barem toliko koliko sam ja uživao u radeci na
pripremi ovog teksta.
"Blagoslovlj en j e onaj , koj i cita, i onim a, koj i slušaj u rij eci p rorocanstva i drže, što j e
nap isano u nj em u, j er j e vrij em e blizu! " Otk 1.3