Evanđelja HTML version

Ev andelj a
44
1.4.1.3.6 Organizacija teksta
Lukino evandelje pocinje i završava u Jeruzalemu, srednji dio evandelja opisuje put iz Galileje
prema Jeruzalemu.
Stru ktu ru Lu kinog ev andelj a naj logicnij e j e podij eliti u pet dij elov a:
1. Dolazak Gospodina (Lk 1:1–2:52)
2. Priprema za djelovanje (Lk 3:1–4:13)
3. Djelovanje u Galileji (Lk 4:14–9:50)
4. Put u Jeruzalem (Lk 9:51–19:27)
5. Ulazak i posljednji dani u Jeruzalemu, smrt i uskrsnuce (Lk 19:28–24:53)
I. Dolazak Gospodina (Lk 1:1–2:52)
U prvom djelu evandelja nalazimo Lukin predgovor evandelju (Lk 1.1-4), naviještanje Ivanovog
(1.5-25) i Isusovog rodenja (Lk 1.26-38), a potom opis Ivanovog (Lk 1.57-66) i Isusovog (Lk 2.1-
20) rodenja.
Slijedi Isusovo obrezanje (Lk 2.21), prikazivanje u hramu (gdje Šimun i Ana prepoznaju Isusa
kao Mesiju) (Lk 2.22-38) i kratka natuknica u godinama provedenim u Nazaretu (Lk 2.21-40).
Potom se spominje njegov posjet Jeruzalemu, kao djecaka od dvanaest godina, gdje se ljudi dive
njegovom umu i odgovorima u razgovoru s uciteljima (Lk 2.41-50).
II. Priprem a za dj elov anj e (Lk 3:1–4:13)
Drugi dio pocinje pricom o Ivanu Krstitelju, prorocanstvo koje se odnosi na njega, njegovo
propovijedanje, najava o dolasku Mesije i njegovo utamnicenje. (Lk 3.1-20)
Potom slijedi opis Isusovog krštenja, navodi se Isusovo rodoslovlje sve do Adama i na kraju ovog
djela nalazimo opis Isusove kušnje od strane Ðavla (Lk 3.1-4.13).
III. Dj elov anj e u Galilej i (4:14–9:50)
Drugi dio pocinje s Isusovim propovijedima po Galileji (Lk 4.14) i odbacivanju Isusa i njegovog
ucenja u rodnom mu Nazaretu (Lk 4.16-30).
U ovom djelu nalazimo i mnoga cudesna ozdravljenja kao što su; ozdravljenje opsjednutog u
Kafarnaumu (Lk 4.31-37), ozdravljenje Petrove punice (Lk 4.38-39), mnoga druga ozdravljenja
nakon kojih izgnani zli duhovi priznaju Isusa za Sina Božjeg (Lk 4.40-41), ozdravljenje gubavca
(Lk 5.12-16), ozdravljenje uzetog (Lk 5.18-26), ozdravljenje covjeka s usahlom rukom u subotu
(Lk 6.6-11), ozdravljenje stotnikovog sluge (Lk 7.1-11), uskrsenje mladica iz Naina (Lk 7.11-17),
istjerivanje zlih duhova iz covjeka iz Gerase (Lk 8.26-39), ozdravljenje bolesne žene i uskrsenje
Jairove kceri (Lk 8.40-56) i ozdravljenje opsjednutog padavicara (Lk 9.37-43)
Ovdje možemo naci i druga cuda koja je napravio Isus kao što su stišavanje oluje (Lk 8.22-25),
hranjenje pet tisuca ljudi (Lk 9.12-17).
Luka u ovom djelu opisuje i dogadanja oko pozivanja prvih ucenika (Lk 5.1-11), postavljanje
apostola (Lk 6.12-16) kao i Isusove pouke namijenjene njima (Lk 9.23-27, Lk 9.46-48, Lk 9.49-
50).
Uz opis cuda kojima Isus dokazuje svoju Božansku narav ovaj dio je izuzetno važan jer opisuje i
narav Kraljevstva Božjeg kao i Isusovu ulogu i poslanje.
Tako Luka ovdje opisuje Isusovo ovlaštenje da oprašta grijehe (Lk 5.20-24) i nacin na koji to
cini (Lk 7.36-50), najavljuje buduci post i tugu za ucenike nakon njegove smrti (Lk 5.33-35),
opisuje njegovu vlast nad subotom (Lk 6.1-5) i ponašanje tijekom subote (Lk 6.9).
U ovom djelu možemo naci i najduži Isusov govor, Govor na gori (Lk 6.17-49).
Govor se sastoji od djela koji možemo nazvati Blaženstva (za siromahe, gladne i ljude koje mrze
zbog vjere, Lk 6.20-23), potom slijedi "jao vama..." dio, namijenjen bogatašima, sitima, i
bezbrižnima ("onima koji se smiju") i onima koje ljudi hvale (kao lažne proroke; Lk 6.24-26).