Evanđelja HTML version

Ev andelj a
42
1.4.1.3.5 Osvrt na tekst evandelja
Kao što sam Luka naglašava u predgovoru, želja mu je napisati povijesno što tocniju verziju
dogadanja ali u isto vrijeme naglasiti istinitost Isusovog djelovanja i nauke.
Luka tvrdi da je poduzeo opsežno i temeljito istraživanje dogadaja o kojima piše, da je
razgovarao sa ocevicima i slu gam a Rij ec" i da je sve zapisao po redu dogadanja. (Lk 1.1-4)
Luka je najvjerojatnije razgovarao s vecinom apostola koji su bili živi u vrijeme njegovog
istraživanja i pisanja.
Isto tako i sa Isusovom majkom Marijom cija sjecanja jasno možemo nazrijeti u prva tri
poglavlja evandelja.
Možda je razgovarao i sa Isusovom bracom (posebice Jakovom) i sestrama.
Koristio se i pisanim dokumentima koji su postojali u to vrijeme, svakako evandeljem po Marku,
kao i mnogim drugim dostupnim pisanim tragovima.
Lukino evandelje ja najduže od sva cetiri evandelja.
Tako je sastavljeno, da njegovi citatelji mogu u Isusu prepoznati Boga, koji je pohodio svoj narod
te mu iskazao neizrecivu ljubav i nježnost.
Evandelje je puno Isusovih cuda koja na citatelja ostavljaju dubok dojam o osobnosti i ucenju
Isusa Krista.
Istice ulogu žena u Isusovom životu, kako Marije majke Isusove, tako i drugih žena koje prate
Isusa.
Luka veliku pozornost pridaje detaljima, kako povijesnim, tako i medicinskim i biografskim.
Naglasak stavlja na univerzalnu potrebu spasenja za sve ljude.
Prikazuje Isusa koji suosjeca s siromašnima (Lk 14.12-13, 16.19-20), sa grešnim ženama (Lk
7.36-50), gubavcima (Lk 17.11-19) i kriminalcima (Lk 23.39-43).
Naglašava Isusovu ovisnost i podložnost Bogu, kako kroz molitvu (Lk 05.16, Lk 6.12, Lk 9.18, Lk
28-29, Lk 11.1, Lk 22.44), tako i kroz odnos s Duhom Svetim (Lk 3.22).
Luka u svom evandelju daje portret covjeka (Isus iz Nazareta) no u isto vrijeme i portret Boga/
Mesije (Isus Krist).
Isus je Bog i covjek, posrednik izmedu Boga i ljudi.
Kljucna rijec Lukinog evandelja je "Sin Cov j ecj i".
A kljucna recenica: "Jer j e Sin cov j ecj i došao da potraži i spasi, što j e bilo izgu blj eno."
(Lk
19.10)
Kako bi naglasio taj covjecji dio u Isusu, Luka detaljno opisuje dogadaje prilikom Isusovog
rodenja (Lk 1.26-56, 2.1-40), opisuje dogadaj iz Isusovog djecaštva (Lk 2.41-52) i nastavlja s
odraslim godinama.
Luka opisuje Isusa toliko covjecnim da ni njegovi suseljani, s kojima je odrastao, ne prepoznaju
u Isusa ništa drugo nego "sina Josipov o" (Lk 4.22)
Luka želi naglasiti da se Isus morao roditi kao covjek jer da nije uzeo covjecje tijelo ne bi mogao
umrijeti za naše grijehe.
No i kao covjek Isusu je znao zašto je roden (Mesija – navješten u Starom Zavjetu (Lk 22.37)) i
dobrovoljno prihvaca svoju sudbinu (Lk 9.51)