Evanđelja HTML version

41
Ev andelj a
1.4.1.3.3 Mjesto nastanka
U Anti-Marcionite predgovoru Lukinog evandelja (kraj drugog - pocetak treceg stoljeca) piše da
je Luka iz Antiohije i da je napisao svoje evandelje u regiji ?haja (jedna od grckih prefektura, dio
periferije Zapadne Grcke).
Lako je moguce da je Luka bio sa Pavlom u rimskom zatvoru a potom je otišao u Grcku napisati
svoje evandelje.
1.4.1.3.4 Namjena evandelja
"
Luka Teofila naziva "plem enit" ("preu zv išen"), možemo zakljuciti da je Teofil najvjerojatnije
rimski vladin službenik, sigurno dobrostojeci i ugledan covjek (istu titulu Luka koristi i kod
oslovljavanja Feliksa (Dj 23.26, Dj 24.3) i Feste (Dj 26.25)).
Teofil je možda bio i mecena koji je potpomagao Lukino višegodišnje istraživanje koje je
prethodilo pisanju evandelja.
S druge strane, Lukino evandelje bilo je namijenjeno kršcanskim zajednicama koje su se
sastojale od obracenika s poganskih vjera (dakle oni koji nisu pripadali židovskoj vjeri.)
To se jasno vidi iz teksta u kojem Luka daje naglasak na univerzalnost Božje milosti koja je
namijenjena svim narodima svijeta. (Lk 2.10,Lk 2.32, Lk 3.6, Lk 13.29, Lk 24.47)
Dru ge nam j ene Lu kinog ev andelj a:
Objasniti narav i dolazak Kraljevstva Božjeg
· Luka u poglavlju 21 detaljno opisuje dogadaje koji ce se desiti na kraju svijeta
· naviješta da ce se evandelje propovijedati svim narodima svijeta (Lk 24.47)
· naglašava da je Kraljevstvo Božje vec sada ovdje i medu nama (Lk 10.9,11, Lk 11.20, Lk 17.21)
Objasniti kršcanstvo gradanima i vlastima Rima
· evandelje je namijenjeno Teofilu, "plem enitom" rimskom službeniku
· u poglavlju 23, Pilat tri puta kaže: "Nikakv e kriv nj e ne nalazim na ov om cov j eku ."
· spominje rimskog stotnika koji prilikom Isusove smrti slavi Boga i govori: "Zaista, ov aj
cov j ek bij aše prav ednik!"
Lukino evandelje je, možda više nego ostala evandelja, namijenjeno izopcenicima, tj. ljudima sa
samog dna društvene ljestvice.
Kao što su:
· siromašni (Lk 6.20-23)
· nemoralne žene (Lk 7.36-50)
· Samarijanci (Lk 9.51-32)
· buntovnici i neposlušnici (Lk 15.11-32)
· gubavci (Lk 17.11-19)
· sakupljaci poreza (Lk 19.1-10)
· zlocinci i kriminalci (Lk 23.39-43)
U uvodu evandelja možemo saznati prvi razlog Lukinog pisanja evandelja
Luka piše Teofilu, kako bi se "osv j edocio o sigu rnosti nau ke koj u si prim io.