Evanđelja HTML version

Ev andelj a
40
Povij esni dokazi o Lukinom autorstvu evandelj a.
Mnogi znacajni ljudi prve crkve svjedoce o Luki kao piscu treceg evandelja i Djela.
Ju stin Mu cenik (kršcanski filozof i mucenik, 100-110 – oko 164 Rim) imenuje Luku kao
autora evandelja kao i Djela.
Irenej Lionski (Smirna, 130. - Lyon, 202.) ne samo da navodi Luku kao autora evandelja, nego
kaže da je bio suradnik i pratitelj Pavla, koji stoji iza evandelja.
Klem ent A leksandrij ski
(tekst sastavljen pri kraju drugog stoljeca) imenuje Luku kao autora.
Kaže da je bio lijecnik i pratitelja apostola Pavla.
Eu zebij e iz Cezarej e (275-339) takoder potvrduje Lukino autorstvo evandelja i Djela. Kaže da je
iz Antiohije, misionar i pratitelj Pavla.
Jeronim (346-420) isto govori da je Luka autor evandelja, da ih je napisao u Antiohiji, i da je
umro u Grckoj. (regija Boeotia)
Prema crkvenoj tradiciji Luka je slijedio Pavla sve do njegove mucenicke smrti. Nikad se nije
ženio i nije imao djece.
Umro je u dobi od 84 godine, "pun Duha Svetoga", u regiji centralne Grcke zvanom Boetia.
1.4.1.3.2 Vrijeme nastanka
Ne znamo tocnu godinu nastanka Lukinog evandelja.
Vjerojatno je proteklo nekoliko godina od pocetka Lukinog istraživanja do pisanja konacnog
teksta evandelja.
Ono što znamo je da su evandelja napisana nešto prije od Djela. Smatra se da su Djela napisana
62-63 godine jer ne spominju dogadaje nakon tih godina.
Stoga se smatra da su evandelja napisana nešto prije tih godina, ali poslije evandelja po Marku
(koje su napisana krajem pedesetih ili u ranim šezdesetim godinama) a koje Luka koristi kod
pisanja svog evandelja.
Vjerojatno je Luka napisao evandelje i Djela u kratkom vremenskom razmaku, zato je 62.
godina najvjerojatnija godina pisanja Lukinog evandelja.
U prilog te godine govore i dogadaji koje Luka ne spominje u svojim evandeljima a koja su toliko
znacajna da bi ih sigurno spomenuo da piše u nekim kasnijim godinama.
To su; smrt apostola Jakova (62g), smrt apostola Pavla (62-64g), uništenje hrama (70g).
(idealist, voditelj katehetske škole, prvi "doktor kršcanstva", Atena 150
– 215 Cezareja) citira dijelove Lukinog evandelja i svjedoci da su evandelja napisana od Luke.
T ertu lij an (govornik, poznavatelj prava, Kartaga, oko 160 –oko 240 Kartaga) kaže da je Luka
autor evandelja, iako Luka nije sam apostol naziva ga apostolskim covjekom jer prilikom pisanja
blisko suraduje s apostolima, posebno Pavlom.
Mu ratorij ev fragm ent