Evanđelja HTML version

39
Ev andelj a
1.4.1.3.1 Autor
Autor treceg evandelja u Novom Zavjetu je Luka, vjerojatno obracenik iz poganske grcke obitelji
i dugogodišnji suradnik apostola Pavla.
Vjeruje se da je Luka autor i knjige „Djela“, koja možemo smatrati nekom vrstom nastavka
njegovog Evandelja.
Po kolicini teksta, Luka je autor koji je najviše pridonio sveukupnom tekstu Novog Zavjeta.
Lukino evandelje je najduže od svih evandelja.
Luka j e tri puta spomenut u Novom Zavj etu.
1. Kološani 4.14 - Pavao piše:"Pozdrav lj aj u v as lj u blj eni lij ecnik Lu ka i Dem a"
2. Filemonu 24 - ..."Marko, A ristarh , Dem a i Lu ka, m oj i su radnici."
3. Druga Timoteju 4.11 –"Jedini j e Lu ka sa m nom ...."
Lukino ime (Lucas) Grckog je porijekla i ukazuje na njegovo ne-Židovsko porijeklo.
U poslanici Kološanima Pavao pravi razliku u nabrajanju pomagaca od onih koji su "iz
obrezanja" (Kol 4.11) i drugih (npr. Epafra, Luka i Dema).
Takoder i njegov stil pisanja je izrazito Grcki, kojim se izuzetno dobro koristi.
Luka je vješt pisac, velikog vokabulara, sposoban pisati u više vrsta literarnih formi zavisno od
potrebe koju želi naglasiti tekstom.
Lijecnik po zanimanju (Kol 4.14), u tekstu koristi puno pojmova vezanih uz medicinu, visoko
ucen i nacitan.
Isto tako i dobar poznavatelj Starog Zavjeta.
U uvodu evandelja Luka jasno kaže da sam nije ocevidac Isusovih dijela, no da je podrobno i
temeljito istražio život i poslanje Isusa Krista, kako kroz pisane dokumente koji su tada postojali
tako i razgovarajuci s onima koji su bili ocevidci i Isusovi ucenici.
Rana tradicija tvrdi da je Luka bio rodom iz Antiohije. Ako je tako, imao je prilike za ucenje
mnogih stvari od osnivaca crkve u Antiohiji, prvoj ne Židovskoj crkvi.
Vrlo vjerojatno da je Luka razgovarao s vecinom apostola koji su u vrijeme pisanja još bili živi,
isto tako i s Isusovom majkom Marijom i sa njegovom bracom (posebno Jakovom) i sestrama.
Iz pisama samog Pavla možemo zakljuciti da mu je Luka vrlo drag i koristan suradnik s kojim je
proveo puno vremena. I kad ga je vecina suradnika napustila pred kraj njegovog života, cini se
da je Luka ostao postojan suradnik. (2Tim 4.9-11)
Luka i Pavao proveli su mnogo vremena putujuci i zajedno radeci na širenju evandelja kroz
današnju južnu Europu i Srednji Istok.
Luka je puno naucio od Pavla, iako Pavao nije bio sljedbenik Isusa za vrijeme njegovog
djelovanja nego tek poslije uskrsnuce, postao je jedan od najvažnijih i najcjenjenijih apostola.
Nakon što je Pavao dvije godine zatvoren u Cezareji, Luka je otišao s njim u Rim, a nalazimo ga
u Pavlovim društvu zajedno s Markom u 60 godini (Kol 4.10, 14;. Fil 23).