Evanđelja HTML version

Ev andelj a
34
1.4.1.2.7 Organizacija teksta
Najvjerojatnije je Marko organizirao svoje evandelje po obrascu koji su koristili prvi apostoli u
svojim propovijedima.
Vjerojatno je Markovo evandelje jedan od prvih zapisa usmene predaje prvih apostola.
Sadržaj Markovog evandelj a možemo podij eliti na pet dj elova
1. Pocetak dj elovanj a (Mk 1.1 – 2.12)
Ivan Krstitelj navješta Isusa kao Sina Božjeg poslanog od Oca. (Mk 1.1 – 1.13)
Nakon što poziva svoje prve ucenike, poucava mnoštvo u sinagogi"...kao onaj koj i im a v last..."
. Cudesno lijeci covjeka opsjednutog necistim duhom, Petrovu punicu te mnoge bolesnike i
opsjednute. Propovijedajuci cijelim podrucjem Galileje, lijeci gubave i oduzete. (Mk 1.14 – 2.9)
Jasno govori da "im a v last opraštati grij eh e na zem lj i."
(Mk 2.10)
2. Sukobi (2.12 - 8.26)
Kroz price o gozbi s grešnicima (Mk 2.15-17), o postu (Mk 2.18-22), trganju klasja u subotu (Mk
2.23–3.1) i ozdravljenje u subotu (Mk 3.1-7) Isus farizejima daje naputke koji otkrivaju razloge
njegovog dolaska na zemlju, kao i ispravan nacin obdržavanja subote.
Zbog ozdravljenja covjeka s usahlom rukom u subotu farizeji skupa s herodovcima odlucuju
ubiti Isusa.
Isus nastavlja lijeciti mnoštvo naroda i bira dvanaest apostola. (Mk 3.7–20)
Zbog mocnih propovijedi i cuda koje Isus cini njegova rodina želi ga obuzdati, a književnici ga
optužuju da ta cuda cini pomocu sotone.
Isus književnicima objašnjava da njegova snaga dolazi od Duha Svetoga i da je grijeh taj Duh
usporediti s "necistim duhom", grijeh koji se nikad ne može oprostiti.
Dolazak svoje majke i brace koristi kako bi svojim slušateljima objasnio da iskrena i prava vjera
povezuje ljude u blisko srodstvo, kako s samim Isusom tako i izmedu vjernika.
Ta veza je isto toliko jaka kao i zemaljske rodbinske veze. (Mk 3.31-35)
Nakon toga Isus izgovara usporedbe kojima želi pouciti ljude o porijeklu i naravi Kraljevstva
Nebeskog, koje polako i tiho napreduje do svoje pune jakosti. (Mk 4.1-34).
Njegova božanska snaga jasno se ocituje kod smirivanja mora i vjetra, izlijecenja opsjednutog
covjeka i žene koja je bolovala od krvarenja, kao i kod uskrsavanja Jairove kceri. (Mk 4.36-5.43)
Zbog nevjere u svom vlastitom gradu tamo ne ucini mnogo cuda nego samo izlijeci par ljudi
polaganjem ruku. Potom odlazi propovijedati okolnim selima. (Mk 6.1-6)
Potom šalje svoje ucenike i daje im instrukcije kako se ponašati na putu i propovijedati
„pokajanje“. (Mk 6.7-13)
U slijedecem djelu tekst Marko opisuje nerazumijevanje kralja Heroda kao i ostalih ljudi oko
Isusovog identiteta kao i sudbinu Ivana Krstitelja kojeg je kralj Herod ubio.(Mk 6.14-29)
Nakon što se opet sastaje s apostolima i oni ga obavještavaju o svom djelovanju želi se s njima
povuci na samotno mjesto ali ga prati veliko mnoštvo naroda nad kojim se sažali i pocne im
propovijedati. (Mk 6.30-34)
Nakon nekog vremena pet tisuca ljudi koje ga je slušalo ogladnje a Isus ih cudesno nahrani s pet
kruhova i dvije ribe. (Mk 6.35-44)
Na putu u Betsaidu još jednom se ocituje njegova nadnaravna snaga kad hoda po vodi i smiruje
vjetar. (Mk 6.45-52)
Nastavlja propovijedati i lijeciti bolesne u Genezaret-u. (Mk 6.53-56)
U slijedecem poglavlju farizeji ga napadaju zbog toga što ucenici jedu neopranih ruku, on jasno
ocituje njihovo licemjerstvo i poucava ih da „Što izv ana u lazi u cov j eka, ne m ože ga u ciniti
necistim ; sam o to izlazi iz cov j eka, to cini cov j eka necistim .“
(Mk 7.1-23)