Evanđelja HTML version

Ev andelj a
30
1.4.1.2.4 Povjesne okolnosti u kojima je napisano evandelje
Ako Marko piše svoje evandelje krajem pedesetih ili pocetkom šezdesetih godina u Rimu, to je
vrijeme velikih progona kršcana od strane cara Nerona (peti rimski car, 15. prosinca 37. - 9.
lipnja 68. )..
Tacit (Publije (ili Gaj) Kornelije Tacit (oko 56. - oko 117.) jedan je od najvažnijih povjesnicara
starog Rima.) piše da je Neron, da bi skinuo krivnju sa sebe, optužio kršcane da su zapalili Rim.
Zbog toga su mnogi kršcani uhvaceni, zatvoreni i osudeni zbog "mržnje prema ljudskoj rasi" na
smrt.
Mnogi su umrli strašnom smrcu, zamotani u životinjske kože te su ih rastrgali psi, neki su
pribijani na križ, a neki zapaljeni u sumrak kako bi služili kao lampe u Neronovom vrtu.
Kako piše Tacit to je dovelo do sažaljenja medu narodom koji je to gledao jer su kršcani bili
ubijani "kako bi se zadovoljila okrutnost jednog covjeka."
Neki vjeruju da je i razlog za pisanje evandelja Marko našao u želji da ohrabri kršcane u tim
strašnim trenucima patnje.
U tim progonima pocetkom šezdesetih godina gube svoj život Petar i Pavao.
Normalno je za ocekivati da u to vrijeme, kad prvi ucenici i apostoli gube živote zbog vjere,
crkva treba i želi sacuvati pouzdane informacije o Isusu.
1.4.1.2.5 Namjena evandelja
Marko izricito ne navodi razloge pisanja evandelja, no analizirajuci tekst i povijesne okolnosti u
kojima je nastalo evandelje možemo prepoznati nekoliko namjena Markovog pisanja.
Marko svoje evandelje najvjerojatnije piše u Rimu i prvenstveno je namijenjeno ne-Židovskim
vjernicima kao sredstvo evangelizacije.
Prijevodi aramejskih izraza (3:17; 5:41; 7:1,34; 10:46; 15:22,34), pojašnjenje židovskih obicaja
(7:3-4; 14:12; 15:42) i upotreba latinskih izraza koje nalazimo u tekstu govore u prilog toj
cinjenici.
S druge strane kako se crkva zemljopisno širila, Kršcani su nedvojbeno trebali vjerodostojne
informacije o Isusu i njegovom ucenju. Ovo postaje još važnije u vrijeme Markovog pisanja jer
mnogi prvi ucenici i svjedoci Isusovog djelovanja, kao što je i Petar, umiru.
Marko želi "naoružati" kršcane znanjem o spasenju preko smrti i uskrsnuca Isusa Krista.
Marko u svom evandelju naglašava covjecnost i patnju Isusa, koju je podnio za otkupljenje
grijeha.
Želi prikazati Isusa kao Sina Božjeg kojeg vjernici trebaju štovati i slijediti. Kako u humanosti i
poniznosti tako i u patnjama i u samu smrt ako je to potrebno.
To jasno naglašava kad kaže:"T ada dozv a narod s u cenicim a i rece im : "T ko h oce da ide za
m nom , neka se odrece sam oga sebe, neka u zm e križ sv oj na sebe i neka tako ide za
m nom !" (Mk 8.34)
Marko piše zajednici u Rimu, kako bi joj ojacao vjeru u vrijeme žestokog progona crkve, od cara
Nerona (peti rimski car, 15. prosinca 37. - 9. lipnja 68. )., u to vrijeme.
Prvenstveno se obraca Rimskim obracenicima (ne-Židovima), prikazuje im Isusa kao covjeka
"pod zapovjedi" samoga Boga, a ne cara.