Evanđelja HTML version

27
Ev andelj a
1.4.1.2.1 Autor
Iako je evandelje koje nazivamo Markovim imenom, napisano anonimno (kao i ostala tri
evandelja) od najranijih vremena crkve ono se povezuje s Ivanom Markom (Dj. 12.12).
Mnogi rani kršcanski pisci drugo evandelj e pripisuj u Marku:
1. Papij a Hierapolski , (apostolski otac, oko A.D. 130 - 171) napisao je Tumacenja govora
Gospodnjih , koje citira Euzebije Cezarejski (biskup u Cezareji Primorskoj, glavnom gradu
tadašnje Palestine (danas u Izraelu) A.D 265-340) u njegovom djelu o povijesti crkve.
Papija piše: „Marko, Petrov tumac, pažljivo je zapisao sve što se sjetio, iako ne po redu kao što je
receno ili kako se dešavalo. Iako nije (Marko) cuo Gospodina niti ga slijedio, oslonio se na
sjecanja Petra…“
Najvjerojatnije je Marko zapisao propovijedi koje je izgovorio Petar.
Ova izjava dobiva na važnosti ako uzmemo u obzir da Papija citira „starješinu“ Ivana,
vjerojatno apostola Ivana. Ako možemo vjerovati toj izjavi, Marka kao autora evandelja priznaje
vec prva generacija kršcana.
2. Justin Mucenik (kršcanski filozof i mucenik, 100-110 – oko 164 Rim), citira Marko 3.17 i
kaže da su to Petrova sjecanja.
3. Klement Aleksandrij ski (idealist, voditelj katehetske škole, prvi "doktor kršcanstva", Atena
150 – 215 Cezareja) piše da su oni koji su culi Petrovo propovijedanje zatražili od Marka da ih
zapiše
4. Irenej Lionski (teolog, biskup, Smirna, 130. - Lyon, 202.) piše oko 180g. i spominje Ivana
Marka kao Petrova tumaca koji je zapisao Petrova sjecanja nakon njegove smrti.
5. Muratorij ev fragmenat (i.e. kanon), (napisan oko 200g. Rim), iako je tekst nepotpun,
potvrduje autorstvo Ivanu Marku, koji je zapisao Petrove propovijedi.
6. Tertulij an (govornik, poznavatelj prava, Kartaga, oko 160 –oko 240 Kartaga). u svom djelu
Adversus Marcionem (Protiv Marciona) (4:5) kaže da je Marko zapisao Petrova sjecanja.
Marko se prvi put spominje u vezi Petrovog oslobadanja iz zatvora (Dj.12.12). Poslije izlaska iz
zatvora apostoli su došli do „ku ci Marij e, m atere Iv ana, koj i se j e zv ao Marko, gdj e su bili
m nogi sku plj eni, te se m olili.“
Iz ovog Lukinog opisa možemo zakljuciti da je Ivan Marko bio dobro poznata osoba u vrijeme
pisanja Djela.
Ivan Marko je najvjerojatnije najmladi od evandelista, Židov, koji je svoju kršcansku službu
zapoceo pod utjecajem Petra, par godina nakon Isusovog uskrsnuca.
Sama cinjenica da ga Petar naziva„sv oj im sinom “ (1.Pet 5.13) jasno ukazuje na blisku
povezanost apostola i pisca drugog evandelja.
Da je Petar izvor Markova evandelja možemo naslutiti iz samog teksta evandelja.
Petar je posebno istaknut u Markovom evandelju, spomenut je kao prvi (Mk 1.16) i zadnji (Mk
16.7) od apostola.
Neki od izraza koje koristi Marko u pisanju ukazuju na znanje iz "prve ruke" (Petrove) o
opisanim dogadajima (npr; 1:16-20, 1:29; 9:5; 11:21; 14:72,)
Struktura Markovog evandelja dosta je slicna strukturi Petrovog propovijedanja u Djelima.